ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

ROČNÍ PŘÍSPĚVEK V JEDNOTLIVÝCH ODDÍLECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Členský příspěvek (dospělí 500,- Kč / děti a senioři starší 65 let 200,- Kč).

ODDÍL VS ČLENSKÝ ODDÍLOVÝ CELKEM ZA ROK
Cvičení 60+ s Hankou 2023 01 500,- / 200,- 1 900,00 2 400,- / 2 100,-
Ženy s Renatou 2023 02 500,- / 200,- 1 900,00 2 400,- / 2 100,-
Rodiče a děti 2023 03 500,- + 200,- 2 000,00 2 700,00
Předškoláci 2023 04 200,00 2 000,00 2 200,00
Gymnastika 2x týdně 2023 05 200,- / 500,- 3 700,00 3 900,- / 4 200,-
Školička 2023 06 200,00 2 000,00 2 200,00
Školáci 2023 07 200,00 2 000,00 2 200,00
Volejbal mix úterý - 1 hod 2023 08 500,- / 200,- 1 900,00 2 400,- / 2 100,-
Volejbal mix středa - 1 hod 2023 09 500,- / 200,- 1 900,00 2 400,- / 2 100,-
Florbal čtvrtek - 1,5 hod 2023 10 500,00 2 500,00 3 000,00
Stolní tenis - 2 hod MS 2023 11 500,- / 200,- 2 800,00 3 300,- / 3 000,-
Venkovní volejbal ženy 2023 12 500,00 800,00 1 300,00
Venkovní nohejbal muži 2023 13 500,00 1 200,00 1 700,00
Ostatní členstvo 2023 14 500,- / 200,- 500,- / 200,-


Permanentka na 10 lekcí s platností vždy maximálně na pololetí (do konce ledna a června) 800,-Kč , senioři 700,-Kč

Kvalifikovaní cvičitelé platí členské příspěvky, jsou osvobozeni od placení oddílových příspěvků a za svou práci jsou finančně ohodnoceni!