ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

ROČNÍ PŘÍSPĚVEK V JEDNOTLIVÝCH ODDÍLECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Členský příspěvek (dospělí 500,- Kč / děti a senioři starší 65 let 200,- Kč).

ODDÍL VS ČLENSKÝ ODDÍLOVÝ CELKEM ZA ROK
Rodiče a děti (dvojice) 202103 500,- + 200,- 1.800,- 2.500,- Kč
Školička 202106 200,- 1.800,- 2.000,- Kč
Předškoláci 202104 200,- 1.800,- 2.000,- Kč
Školáci - žactvo 202107 200,- 1.800,- 2.000,- Kč
Všestrannost Gymnastika 202105 200,- 3.500,- 3.700,- Kč
Cvičení 60+ ženy i muži 202101 500,- 1.700,- 2.200,- Kč
Cvičení ženy 202102 500,- 1.700,- 2.200,- Kč
Rekreační volejbal MIX 202108 500,- 1.700,- 2.200,- Kč
Rekreační volejbal 202109 500,- 1.700,- 2.200,- Kč
Rekreační florbal 202110 500,- 1.700,- 2.200,- Kč
Ostatní členstvo 202114 200,- - 200,- Kč
za další hodinu v týdnu 1.700,- 1.700,- Kč
Stolní tenis muži 1,5 hod v MS 202111 500,- 2.500,- 3.000,- Kč
Venkovní sportovní VOLEJBAL ženy 202112 500,- 500,- 1.000,- Kč
Venkovní Sportovní NOHEJBAL 202113 500,- 900,- 1.400,- Kč
Senioři 202115 200,- 1.700,- 1.900,- Kč
Ostatní členstvo 202114 200,- - 200,- Kč


Permanentka na 10 lekcí s platností vždy maximálně na pololetí (do konce ledna a června) 700,- senioři 600,-

Rodičům, kteří budou pravidelně a aktivně celý rok pomáhat cvičitelkám v hodinách bude vráceno 50% oddílového příspěvku za dítě, které navštěvuje oddíl, kde jeho rodič pomáhá!!!

Kvalifikovaní cvičitelé platí členské příspěvky, jsou osvobozeni od placení oddílových příspěvků a za svou práci jsou finančně ohodnoceni!