Dětské oddíly všestrannosti

 

Rodiče a děti - ÚTERÝ 16:00-17:00 Přihláška

určeno pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let věku.  KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA

Cvičení vede cvičitelka Hana Němcová (tel. 776 659 945)   

Je vedeno hravou formou. Cvičí se s náčiním a na nářadí (míče, tyče, obruče, stepy, lavičky, žíněnky, kruhy, overbally atd.), s hudbou, ale i v přírodě. Pro děti jsou pořádány různé soutěže.

Školička ČTVRTEK 16:30-17:30 Přihláška 

určeno pro děti 3-4 roky - KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA

Cvičení vedou cvičitelky : Hanka Hýžová (tel. 603 265 577), Jana Pětníková (tel. 603 455 658) 

Formou rytmických cvičení a  pohybových her se děti učí kordinaci pohybů, prostorové orientaci a také spolupráci s ostatními dětmi.

Předškoláci  ÚTERÝ 17:15-18:30 Přihláška

určeno pro děti 5-7 let, KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA

Cvičení vedou cvičitelky: Jana Horká (tel: 777 090 403), Jindra Jirátová (tel. 603 820 072), Jarka Suchá (tel. 731 196 868), pomahatelka Eva Kudová

Navazujeme na cvičení školičky, dále rozvíjíme motorické funkce těla, koordinační pohyby jak s náčiním tak i na nářadí, s hudbou i v přírodě, děti se učí základy míčových her a gymnastiky, vzájemně soutěží.

Školáci ČTVRTEK 17:30-19:00 Přihláška

Je určeno pro děti od 8 do 14 let.

Cvičení vedou cvičitelky : Kateřina Alžová (tel: 607 826 006) , Jindra Jirátová (tel: 603 820 072), , Jana Dobešová (tel: 604 446 938) a pomahatelka Eva Kudová

Cvičí se s náčiním a na nářadí, s hudbou i v přírodě, prohlubujeme základy gymnastiky a atletiky, zvyšujeme  kondici a vytrvalost. 

Gymnastika PONDĚLÍ a STŘEDA 17:00- 19:00 

Na tento oddíl se lze přihlásit, jen přes konzultaci s trenérkami.

Cvičení vedou cvičitelky Markéta Jedličková (tel. 603262090, jedlickovi@mybox.cz), Lenka Sedláčková (tel: 606 059 221) a Barbora Bavlnková (tel. 602 680 828)

Je určeno pro talentovaná děvčata po ukončení 1. třídy ZŠ. Přednostně jsou přijímány děti, které chodily do sokola alespoň jeden rok na cvičení pro předškoláky. Cvičí se zejména na nářadí pro sportovní gymnastiku.